Świąteczne Życzenia

 
Na Święta Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa życzymy, by Jego blask zwyciężający śmierć, rozjaśniał doliny zmartwień, przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści, podnosił w czasie słabości i sprawiał radość na naszych twarzach każdego dnia. Wesołego Alleluja...
Życzy Dyrektor i Wicedyrektorzy Zespołu 
Szkół Publicznych w Lubawce