Orły rok szkolny 2017/2018 - kultura

Paulina Krok - Orzechowska jest uczennicą klasy IV Szkoły Podstawowej w Lubawce, ma wzorowe zachowanie. W roku szkolnym 2017/2018 zdobyła Srebrnego Orła w kategorii: kultura. W zespole Rise of the Sun jest tancerką od dwóch lat. Obecnie tańczy taniec fantazyjny kobiet, a w przeszłości tańczyła taniec tradycyjny kobiet. W swoich kategoriach tanecznych zdobyła kilka nagród na festiwalach tańca indiańskiego zarówno w Polsce jak i za granicą. W tym roku zdobyła:

 II- miejsce podczas  XVI Jesiennego Pow Wow Poznań 2017 w kategorii Junior Girls Traditional - impreza międzynarodowa

III miejsce podczas XXIII Czech Pow Wow Kladno 2018 w kategorii Girls Fancy Dance - impreza międzynarodowa

III miejsce podczas XVI Pow Wow  Uniejów 2018 w kategorii Junior Girls Fancy Shawl - impreza międzynarodowa