Orły rok szkolny 2011/2012 - nauka

Złoty Orzeł w kategorii Nauka jest drugą nagrodą Huberta Obrzuta tej rangi w jego życiu. W tamtym roku zdobył w tej samej kategorii Srebrnego Orła. Chłopiec jest jest uczniem klasy VI a, średnią ocen na koniec roku miał 6,0; zachowanie wzorowe, ilość  punktów ze sprawdzianu ? 39 punktów na 40 możliwych do uzyskania.

      W bieżącym roku szkolnym  uczeń osiągnął następujące sukcesy w konkursach o zasięgu wojewódzkim i krajowym:

  • finalista Ogólnopolskiego  Konkursu Polonistycznego ?Z ortografią na co dzień? organizowanego przez Państwową Akademię Nauk w Warszawie,
  • laureat 11 miejsca  w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ?Sezam? organizowanym przez Szkolną Akademię Wiedzy z siedzibą w Warszawie (najlepszy wynik w szkole)
  • Zakwalifikował się do powiatowego etapu  Dolnośląskiego  Konkursu Interdyscyplinarnego  ?zDolnyŚlązaczek? organizowanego w ramachDolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień
  • laureat II miejsca konkursu dla uczniów szkół z powiatu kamiennogórskiego?Poprawna Polszczyzna? w kategorii klas IV ? VI