O szkole

Nasza szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce. Szkoła Podstawowa mieści się w dwóch budynkach. Uczniowie klas I -III uczęszczają do budynku szkolnego przy ulicy Mickiewicza 4 - 175 osób. Uczniowie klas IV - VI do budynku przy ulicy Bocznej 13 - 169 osób. Klasy I - III mają do dyspozycji 6 sal lekcyjnych, sale gimnastyczną i zaplecze sanitarne, w miarę możliwości mogą korzystać z sal gimnazjum, które  mieści się w tym samym budynku na innych piętrach. Klasy IV - VI mają do dyspozycji 9 klas, małą salę gimnastyczną, bibliotekę i salę komputerową oraz zaplecze sanitarne. Do szkoły uczęszczają dzieci z Lubawki, Bukówki, Błażkowej, Szczepanowa i Starej Białki. Lekcje odbywają się w godzinach od 8 do 15:15. W szkole działają koła matematyczne, historyczne, polonistyczne, plastyczne, sportowe a także odbywają się zajęcia wyrównawcze.

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tych zajęciach, które pomagają im m.in. w zdobywaniu nagród. O sukcesach świadczą: dyplomy, medale, puchary oraz wyróżnienia  na różnego rodzaju zawodach, konkursach olimpiadach na szczeblu gminnym, powiatowym, strefowym, wojewódzkim, krajowym a także międzynarodowym.

W roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 uczniowie naszej szkoły jako jedyni z terenu powiatu kamiennogórskiego wzięli udział w eliminacjach regionalnych III Dolnośląskiej Gali Talentów. Natomiast w podsumowaniu współzawodnictwa sportowego w poprzednim roku szkolnym na 537 sklasyfikowanych szkół podstawowych znaleźliśmy się na 59 miejscu.