Wstępny rozruch sortowni

Wstępny rozruch sortowniNa terenie byłego składowiska śmieci w Lubawce próbnie uruchomiono
kompostownię i jeden z tuneli do kompostowania odpadów. Francuski 
inżynier Freddy Loiselier szkoli pracowników. W wybudowanej hali
montowane są maszyny i urządzenia sortownicze. Prace dobiegają końca.
Instalacja będzie w pełni uruchomiona pod koniec listopada.

Dzięki niej rocznie będzie można przetworzyć 40 tysięcy ton odpadów
komunalnych, obsłużyć 150 tys. mieszkańców 17 dolnośląskich gmin z
powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i
złotoryjskiego. - Instalacja nie jest uciążliwa dla mieszkańców i
środowiska - mówi realizujący inwestycję prezes zarządu Sanikom spółki
z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła. - Dzięki niej około 30 % odpadów
będzie można wykorzystać w cementowniach jako paliwo energetyczne, 40
% będzie kompostowane, natomiast małą część - około 10 % skierujemy do
składowania.

Cały kontrakt opiewa na 43 mln zł. Sanikom pozyskał większość
pieniędzy z Unii Europejskiej.

Więcej na sanikom.com.pl