Gmina Lubawka pozyskała 200.000,00 zł na remont Domów Tkaczy Śląskich

Gmina Lubawka, za pośrednictwem Zakładu Budżetowego Gospodarki Mieszkaniowej, po raz kolejny pozyskała dofinansowanie na rewitalizację budynków Domów Tkaczy Śląskich. Ty razem dofinansowanie do projektu od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniesie 200.000,00 zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na: wymianę pokrycia dachowego - gontu drewnianego budynków nr 13, 14, 15 oraz na czyszczenie i impregnację gontu drewnianego budynków nr 21, 22, 23. Obecnie ZBGM kompletuje dokumentację niezbędną do podpisania umowy.

Poprzednie dofinansowanie na ten cel od MKiDN wyniosło 196.775,41 zł (99,67% kosztów całej inwestycji), pieniądze te zostały przeznaczone na odnowienie dachów trzech zabytkowych budynków nr 17, 18 i 20, naprawienie ścian szczytowych, naprawienie chodnika w podcieniach, a także podstawy słupów.

Dzięki realizacji drugiego etapu prac XVIII wieczne budynki, które są jednym z najcenniejszych zabytków w regionie, zostaną poddane kompleksowej rewitalizacji. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju ruchu turystycznego oraz ochrony dóbr dziedzictwa kulturalnego w Gminie Lubawka. Rozpoczęcie prac planuje się na drugą połowę tego roku.