Oferta Poradni PP w Kamiennej Górze na rok szkolny 2016/2017

Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na rok szkolny 2016/2017.

 

1. Terapie grupowe:

- Dogoterapia dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju - 3 grupy 
w miesiącu po 8 dzieci : A. Szwed,

-  Arteterapia  dla dzieci wwr - J. Wilk,

- Zajęcia dla dzieci z ryzyka dysleksji - J. Wilk,

- Grupowe zajęcia terapeutyczne dla przedszkolaków, usprawniające funkcje poznawcze: 
M. Kożuch,

- Trening ortograficzny: M. Kożuch,

- Dobra koncentracja  to lepsza pomysłów realizacja dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi: K. Kmiecik, J. Knauber,

- Bawiąc się i ucząc pokonujemy trudności szkolne dla uczniów klas ,,0 i I : M. Maciaszek, A. Rawska,

- Program edukacyjno - terapeutyczny ,,Ortograffiti" dla uczniów klas VI: A. Rawska,

- Zajęcia grupowe dla dzieci z nieharmonijnym rozwojem funkcji poznawczych i deficytami rozwojowymi: A. Poborca,

- Zajęcia rozwijające sprawność grafomotoryczną dla uczniów klas I - III i IV - VI: 
P. Pietruszka,

- Program grupowych zajęc logopedycznych kształtujących mowę dla uczniów klas I - III: B. Morawiec.


 

2. Prowadzenie grup wsparcia:

Grupa wsparcia rodziców dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju - 
4 spotkania w roku szkolnym: A. Rawska, M. Maciaszek, B. Kurczewska.

 

3. Zajęcia warsztatowe:

Warsztaty dla dzieci uzdolnionych plastycznie - 1 grupa - J. Wilk,

Warsztaty z orientacji zawodowej dla uczniów klas III gimnazjów - A. Rawska, J. Wilk,

Zagrożenia płynące z Internetu - zajęcia warsztatowe dla uczniów gimnazjów - A. Rawska,

Prowadzenie warsztatów dla rodziców w ramach grupy wsparcia, zapraszanie specjalistów 
z danej dziedziny w celu przeszkolenia rodziców - M. Maciaszek, A. Rawska, 
B. Kurczewska,

 Warsztaty nt: ,,Jak skutecznie i efektywnie się uczyć - ( gimnazja ) - A. Poborca, 
M. Kożuch.