Zbiórka zabawek

Szkolne Koło Wolontariatu działające przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce zorganizowało zbiórkę zabawek, gier planszowych i komputerowych oraz książek dla podopiecznych przybywających w Domu Pomocy Społecznej, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach. Uczniowie całej społeczności szkolnej chętnie angażowali się w pomoc dzieciom, będącym w potrzebie i przynosili wspomniane artykuły. Po przeprowadzonej zbiórce, wolontariusze wraz z opiekunami Panią Ewą Telegą oraz Krystyną Danilecką zapakowali dary, które zostały odebrane przez siostry opiekujące się Domem Pomocy Społecznej w Świebodzicach. Serdeczne podziękowania ks. Romanowi Lubańskiemu, który nawiązał kontakt z siostrami zakonnymi, umożliwiając współpracę Szkolnego Wolontariatu z w/w Domem Pomocy Społecznej.  Mamy nadzieję, że kolejne zbiórki darów, będą tak duże, jak poprzednie, bo potrzeby dzieci są ogromne. W imieniu Sióstr Domu Pomocy Społecznej w Świebodzicach ich, podopiecznych oraz wolontariuszy składamy serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom. Liczy się każde wsparcie. Dziękujemy!!!