Gmina pozyskała 224.800,00 zł dla szkół podstawowych w Miszkowicach i w Chełmsku Śląskim

Gminie Lubawka zostanie udzielona  dotacja  w wysokości 224.800,00 zł na realizację projektu "Uczeń na szóstkę"

Gmina Lubawka, we współpracy z Fundacją Aktywności Regionalnej, pozyskała dotację w wysokości 224.800,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania POKL 09.01. Pieniądze te przeznaczone będą na realizację projektu "Uczeń na szóstkę", który obejmie 80 uczniów ze szkół podstawowych w Chełmsku Śląskim i w Miszkowicach (po 40 dzieci z każdej placówki). Koszt dofinansowania na jednego ucznia wyniesie 2810 zł.

W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w:
- zajęciach z języka angielskiego - 8 godz. tygodniowo
- laboratorium matematyczno - przyrodniczym - 2 godz. tygodniowo
- zajęciach z informatyki i robotyki - 2 godz. tygodniowo
- nauce czytania - 4 godz. tygodniowo

Ponadto szkoły objęte realizacją projektu zostaną wyposażone m.in. w:
- 4 komputery przenośne
- 2 tablice interaktywne
- 2 rzutniki
- 2 zestawy robotów do montaży
- wyposażenie laboratorium
- słowniki, podręczniki, ćwiczenia do nauki
- artykuły piśmiennicze

W Trakcie realizacji projektu dzieci będą miały również możliwość skorzystania bezpłatnie z wycieczek edukacyjnych.

Poprzez współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, np. z Toyotą, oraz nacisk na wybrane dyscypliny, tj. naukę języków obcych, nauki ścisłe a w szczególności ICT, realizacja projektu przyczyni się do poszerzenia, uatrakcyjnienia oraz dostosowania oferty edukacyjnej placówek z terenu gminy do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Projekt od strony finansowej w całości będzie finansowany ze środków zewnętrznych, Gmina Lubawka będzie partycypować w kosztach poprzez wkład rzeczowy w postaci udostępnienia pomieszczeń, pokrycia kosztów zużycia prądu, wody, itp.