REGULAMIN BIBLIOTEKI

Regulamin biblioteki

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice na podstawie kart czytelniczych .

2. W bibliotece obowiązuje cisza, kulturalne zachowanie i zakaz spożywania posiłków.

3. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu lub czytając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma w czytelni).

4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki; uczniowie na dwa tygodnie, nauczyciele na rok.

5. Na prośbę czytelnika termin zwrotu książek może być przedłużony.

6. Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.

7. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zniszczenie lub zagubienie książek.

8. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

9. Wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

10. Wszyscy czytelnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem biblioteki.