Kadra nauczycielska

Nasi nauczyciele:

 

Dyrektor szkoły: Arkadiusz Rzepka

Wicedyrektorzy: Ewa Telega, Agnieszka Kasprzyk - Żmudzińska

 

pedagogowie: Jawor Krzysztof, Halina Furmanek, Joanna Łazarowicz

 

Naucznie zintegrowane:

I a - Elżbieta Jojczyk

I b - Małgorzata Łazarek

II a - Mariola Mrowicka

IIb - Magdalena Legutko - Bizoń

III a - Monika Fedoruk

III b - Magdalena Winter

III c - Wiesława Jarzmik

język angielski: Trojan Monika, Magdalena Przychocka

religia: Godla Beata

 

                                            Klasy IV-VI:

 

wychowawstwa:

IV a - Agnieszka Magiera

IV b - Anna Majerska

IV c - Iwona Dereń

V a - Ewelina Rudna

VI a - Ewa Bienias

VI b - Łukasz Wincza

VI c - Monika Sobczak

VI d - Maciej Tkaczenko

VII a - Klaudia Kurzawa

VII b - Artur Bodzek

VII c - Edyta Kogut

VIII a - Aldona Pastor

VIII b - Eliza Grzelewska

VIII c - Krzysztof Jawor

 

 Nauczyciele:

 

 język polski: Danilecka Krystyna, Agnieszka Kasprzyk - Żmudzińska,  Ewa Telega, Edyta Kogut, Ewelina Rudna

matematyka: Renata Kozubska - Sopata, Grzelewska Eliza, Aldona Pastor

przyroda: Anetta Dwulat

historia: Cecylia Błońska, Ewa Telega, Edyta Kaczorowska - Polita

biologia: Aneta Dwulat

chemia: Renata Kozubska - Sopata

geografia: Ewa Bienias

fizyka: Agnieszka Magiera

wos: Maciej Tkaczenko

język angielski: Anna Majerska, Agnieszka Magiera, Magdalena Przychocka

język niemiecki: Iwona Dereń, Klaudia Kurzawa

technika: Eliza Grzelewska, Małgorzata Januszkiewicz

muzyka: Lidia Staszak

plastyka: Lidia Staszak, Monika Sobczak

religia: Piotr Kazuś, Grzegrz Basara

informatyka: Łukasz Wincza, Ewa Bienis

wychowanie fizyczne: Łukasz Wincza, Artur Bodzek, Maciej Tkaczenko, Adam Kopeć, Waldemar Domitrz

świetlica: Karolina Strankowska, Monika Sobczak, Anetta Dwulat, Małgorzata Januszkiewicz, Cecylia Błońska

nauczyciel bibliotekarz: Magdalena Czuba

wychowanie do życia w rodzinie: Edyta Kaczorowska - Polita