Kadra nauczycielska

Nasi nauczyciele:

 

Dyrektor szkoły: Arkadiusz Rzepka

Wicedyrektorzy: Ewa Telega, Agnieszka Kasprzyk - Żmudzińska

 

pedagogowie: Jawor Krzysztof, Halina Furmanek, Joanna Łazarowicz

 

Naucznie zintegrowane:

 I a - Mariola Mrowicka

Ib - Dorota Michalska, Joanna Łazarowicz

II a - Monika Fedoruk

II b - Magdalena Winter

II c - Danuta Tkaczenko

III a - Elżbieta Jojczyk

III b - Małgorzata Łazarek

III c - Wiesława Jarzmik

język angielski: Trojan Monika

religia: Godla Deata

 

                                            Klasy IV-VI:

 

wychowawstwa:

IV a - Ewelina Rudna

V a - Ewa Bienias

V b - Łukasz Wincza

V c - Monika Sobczak

V d - Maciej Tkaczenko

VI a - Klaudia Kurzawa

VI b - Artur Bodzek

VI c - Edyta Kogut

VII a - Aldona Pastor

VII b - Eliza Grzelewska

VII c - Krzysztof Jawor

VIII a - Krystyna Danilecka

VIII b - Renata Kozubska - Sopata

 

 Nauczyciele:

 

 język polski: Danilecka Krystyna, Agnieszka Kasprzyk - Żmudzińska,  Ewa Telega, Edyta Kogut, Ewelina Rudna

matematyka: Renata Kozubska - Sopata, Grzelewska Eliza, Aldona Pastor

przyroda: Renata Kozubska - Sopata

historia: Cecylia Błońska, Ewa Telega, Edyta Kaczorowska - Polita

biologia: Aneta Dwulat

chemia: Renata Kozubska - Sopata

geografia: Ewa Bienias

fizyka: Roman Rozmysłowicz

język angielski: Anna Majerska, Agnieszka Magiera

technika: Eliza Grzelewska, Małgorzata Januszkiewicz

muzyka: Lidia Staszak

plastyka: Lidia Staszak, Monika Sobczak

religia: Piotr Kazuś, Bartosz Och

informatyka: Roman Rozmysłowicz, Łukasz Wincza

wychowanie fizyczne: Łukasz Wincza, Artur Bodzek, Maciej Tkaczenko, Dariusz Harasym

świetlica: Karolina Strankowska, Monika Sobczak

nauczyciel bibliotekarz: Magdalena Czuba

wychowanie do życia w rodzinie: Edyta Kaczorowska - Polita