Kadra nauczycielska

Nasi nauczyciele:

 

Dyrektor szkoły: Arkadiusz Rzepka

Wicedyrektorzy: Ewa Telega, Agnieszka Kasprzyk - Żmudzińska

 

pedagog: Jawor Krzysztof

 

Naucznie zintegrowane:

 

I a - Monika Fedoruk

I b - Magdalena Winter

I c - Danuta Tkaczenko

II a - Elżbieta Jojczyk

II b - Małgorzata Łazarek

II c - Wiesława Jarzmik

III a - Mariola Mrowicka

 

język niemiecki: Iwona Dereń, Małgorzata Januszkiewicz

język angielski: Aleksandra Krzyważnia

religia: Godla Deata, 

plastyka: Monika Sobczak

 

                                            Klasy IV-VI:

 

wychowawstwa:

IV a - Ewa Bienias

IV b - Małgorzata Januszkiewicz

IV c - Monika Sobczak

IV d - Maciej Tkaczenko

V a - Klaudia Kurzawa

V b - Artur Bodzek

V c - Edyta Kogut

VI a - Aldona Pastor

VI b - Eliza Grzelewska

VI c - Krzysztof Jawor

VII a - Krystyna Danilecka

VII b - Renata Kozubska - Sopata

VIII a - Anna Majerska

VIII b - Cecylia Błońska

VIII c - Łukasz Wincza

 

 Nauczyciele:

 

 język polski: Danilecka Krystyna, Agnieszka Kasprzyk - Żmudzińska, Błońska Cecylia, Ewa Telega, Edyta Kogut, Ewelina Rudna, Monika Fedoruk

matematyka: Renata Kozubska - Sopata, Grzelewska Eliza, Aldona Pastor, Anna Szwalec, Beata Lorek

przyroda: Renata Kozubska - Sopata, Ewa Skotarczak, Elżbieta Wysoczańska

historia: Cecylia Błońska, Ewa Telega, Edyta Kaczorowska - Polita, Halina Furmanek

biologia: Aneta Dwulat

chemia: Renata Kozubska - Sopata

geografia: Ewa Bienias

fizyka: Roman Rozmysłowicz

język angielski: Anna Majerska, Joanna Matusik, Aleksandra Krzyważnia, Agnieszka Magiera

technika: Eliza Grzelewska, Małgorzata Januszkiewicz

muzyka: Lidia Staszak

plastyka: Lidia Staszak, Monika Sobczak

religia: Krzysztof Zabłocki, Danuta Mazur - Kołcz, Tomasz Galik

informatyka: Roman Rozmysłowicz, Łukasz Wincza, Dorota Michalska

wychowanie fizyczne: Łukasz Wincza, Artur Bodzek, Maciej Tkaczenko, Dariusz Harasym, Marek Zieliński

świetlica: Karolina Strankowska, Monika Sobczak

nauczyciel bibliotekarz: Magdalena Czuba

wychowanie do życia w rodzinie: Edyta Kaczorowska - Polita, Danuta Mazur