Kadra nauczycielska

Nasi nauczyciele:

 

Dyrektor szkoły: Arkadiusz Rzepka

Wicedyrektorzy: Ewa Telega, Agnieszka Kasprzyk - Żmudzińska

 

pedagogowie: Jawor Krzysztof, Halina Furmanek

psycholog - Kohut - Bojanowska Marcelina

Naucznie zintegrowane:

I a - Wiesława Jarzmik

I b - Monika Fedoruk

II a - Elżbieta Jojczyk

II b - Małgorzata Łazarek

II c - Magdalena Winter

III a - Mariola Mrowicka

IIIb - Magdalena Legutko - Bizoń

język angielski: Trojan Monika, Magdalena Przychocka, Anna Majerska

religia: Godla Beata, Błońska Cecylia

 

                                            Klasy IV-VI:

 

wychowawstwa:

V a - Agnieszka Magiera

V b - Anna Majerska

V c - Iwona Dereń

VI a - Ewelina Rudna

VII a - Ewa Bienias

VII b - Łukasz Wincza

VII c - Monika Sobczak

VII d - Maciej Tkaczenko

VIII a - Klaudia Kurzawa

VIII b - Artur Bodzek

VIII c - Krzysztof Jawor

 

 Nauczyciele:

 

 język polski: Danilecka Krystyna, Agnieszka Kasprzyk - Żmudzińska,  Ewa Telega, Ewelina Rudna

matematyka: Renata Kozubska - Sopata, Grzelewska Eliza, Aldona Pastor

przyroda: Anetta Dwulat

historia: Cecylia Błońska, Ewa Telega, Edyta Kaczorowska - Polita

biologia: Aneta Dwulat

chemia: Renata Kozubska - Sopata

geografia: Ewa Bienias

fizyka: Agnieszka Magiera

wos: Maciej Tkaczenko

język angielski: Anna Majerska, Agnieszka Magiera, Magdalena Przychocka

język niemiecki: Iwona Dereń, Klaudia Kurzawa, Januszkiewicz Małgorzata

technika: Małgorzata Januszkiewicz

muzyka: Danuta Mamak

plastyka: Monika Sobczak

religia: Piotr Kazuś, Cecylia Błońska

informatyka: Łukasz Wincza, Ewa Bienis, Maciej Tkaczenko

wychowanie fizyczne: Łukasz Wincza, Artur Bodzek, Maciej Tkaczenko, Adam Kopeć, Waldemar Domitrz

świetlica: Karolina Strankowska, Monika Sobczak, Anetta Dwulat, Małgorzata Januszkiewicz, Cecylia Błońska

nauczyciel bibliotekarz: Magdalena Czuba

wychowanie do życia w rodzinie: Edyta Kaczorowska - Polita