Kadra nauczycielska

Nasi nauczyciele:

 

Dyrektor szkoły: Arkadiusz Rzepka

Wicedyrektorzy: Ewa Telega, Damian Rudzki

 

pedagog: Jawor Krzysztof

 

Naucznie zintegrowane:

 

Ia - Magdalena Kaczmarczyk

Ib - Małgorzata Łazarek

Ic - Wiesława Jarzmik

IIa - Joanna Łazarowicz

IIIa - Danuta Tkaczenko

IIIb - Elżbieta Jojczyk

IIIc - Magdalena Winter

IIId - Monika Fedoruk

IIIe - Magdalena Legutko - Bizoń

 

język niemiecki: Iwona Dereń, Małgorzata Januszkiewicz

język angielski: Anna Majerska, Anna Biestek,

religia: Godla Deata, 

plastyka: Monika Sobczak

 

                                            Klasy IV-VI:

 

wychowawstwa:

IVa - Klaudia Kurzawa

IVb - Agnieszka Kasprzyk - Żmudzińska

IVc - Izabela Genera 

Va - Anna Biestek

Vb - Eliza Grzelewska

Vc - Edyta Gil

VIa - Krystyna Danilecka

VIb - Renata Kozubska - Sopata

VIIa - Anna Majerska

VIIb - Błońska Cecylia

VIIc - Łukasz Wińcza

 

 Nauczyciele:

 

 język polski: Danilecka Krystyna, Agnieszka Kasprzyk - Żmudzińska, Błońska Cecylia, Izabela Genera

matematyka: Renata Kozubska - Sopata, Grzelewska Eliza, Edyta Gil

przyroda: Renata Kozubska - Sopata

historia: Cecylia Błońska, Ewa Telega, Edyta Kaczorowska - Polita

biologia: Aneta Dwulat

chemia: Ewa Kulon

geografia: Ewa Bienias

fizyka: Roman Rozmysłowicz

język angielski: Anna Majerska, Joanna Matusik, Anna Biestek

technika: Eliza Grzelewska, Małgorzata Januszkiewicz

muzyka: Lidia Staszak

plastyka: Lidia Staszak, Monika Sobczak

religia: Krzysztof Zabłocki, Danuta Mazur - Kołcz

informatyka: Ewa Bienias, Eliza Grzelewska, Roman Rozmysłowicz

wychowanie fizyczne: Damian Rudzki, Łukasz Wincza, Artur Bodzek, Wioletta Włodarczyk, Maciej Tkaczenko

świetlica: Karolina Strankowska

nauczyciel bibliotekarz: Edyta Kogut

wychowanie do życia w rodzinie: Edyta Kaczorowska - Polita