Kadra nauczycielska

Nasi nauczyciele:

 

Dyrektor szkoły: Ewa Telega

Wicedyrektorzy: Edyta Kogut, Łukasz Wincza

 

pedagogowie: Jawor Krzysztof, Halina Furmanek

Naucznie zintegrowane:

I a - Mariola Mrowicka

I b  - Magdalena Legutko - Bizoń

I c - Król Marzena

II a - Wiesława Jarzmik

II b - Monika Fedoruk

III a - Elżbieta Jojczyk

III b - Małgorzata Łazarek

III c - Magdalena Winter

język angielski:  Magdalena Przychocka, Rogalska Agnieszka, Anna Majerska

religia: Danuta Mazur Kołcz , Błońska Cecylia

 

                                            Klasy IV-VI:

 

wychowawstwa:

IV a - Eliza Grzelewska

IV b - Kurzawa Klaudia

IV c - Rogalska Agnieszka

V a - Krystyna Danilecka

V b - Renata Kozubska - Sopata

V c - Cecylia Błońska

VI a - Agnieszka Magiera

VI b - Anna Majerska

VI c - Iwona Dereń

VII a - Ewelina Rudna

VII b - Aldona Pastor

VIII a - Ewa Bienias

VIII b - Krzysztof Jawor

VIII c - Monika Sobczak

 

 Nauczyciele:

 

 język polski: Danilecka Krystyna, Agnieszka Kasprzyk - Żmudzińska,  Ewa Telega, Ewelina Rudna

matematyka: Renata Kozubska - Sopata, Grzelewska Eliza, Aldona Pastor, Liszkowska Małgorzata

przyroda: Renata Kozubska - Sopata

historia: Cecylia Błońska, Ewa Telega, Edyta Kaczorowska - Polita

biologia: Aneta Dwulat

chemia: Renata Kozubska - Sopata

geografia: Ewa Bienias

fizyka: Agnieszka Magiera

wos: Maciej Tkaczenko

język angielski: Anna Majerska, Agnieszka Magiera, Magdalena Przychocka, Rogalska Agnieszka

język niemiecki: Iwona Dereń, Klaudia Kurzawa, Januszkiewicz Małgorzata

technika: Małgorzata Januszkiewicz

muzyka: Danuta Mamak

plastyka: Monika Sobczak

religia:Kosim Arkadiusz, Cecylia Błońska

informatyka: Łukasz Wincza, Ewa Bienis, Maciej Tkaczenko

wychowanie fizyczne: Danuta Mamak, Iwona Dereń, Maciej Tkaczenko, Adam Kopeć, Waldemar Domitrz

świetlica: Karolina Strankowska, Monika Sobczak, Anetta Dwulat, Małgorzata Januszkiewicz, Cecylia Błońska

nauczyciel bibliotekarz: Magdalena Czuba

wychowanie do życia w rodzinie: Edyta Kaczorowska - Polita