III Powiatowy Konkurs Wielkanocny

Szkoła Podstawowa w Miszkowicach serdecznie zaprasza szkoły podstawowe z powiatu  kamiennogórskiego do wzięcia  udziału  w III Powiatowym Konkursie  Wielkanocnym, którego podsumowanie odbędzie się 02.04.2014r.
 
Prace  należy składać do dnia 25.03.2014r. w sekretariacie szkoły.

Regulamin  konkursu:

Celem konkursu jest rozpowszechnianie tradycji Świąt Wielkanocnych, wskazywanie różnorodności technik twórczych i rozbudzanie wyobraźni plastycznej wśród uczniów.

Warunki  uczestnictwa:

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń szkoły podstawowej powiatu kamiennogórskiego z klas I ?VI, nie przyjmujemy prac zbiorowych.
2. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pisanki wielkanocnej lub ciekawego, oryginalnego koszyczka wielkanocnego z tradycyjnym wyposażeniem.
3. Przewidywane są  cztery kategorie konkursowe:

A - klasy  I - III - "Najpiękniejsza pisanka wielkanocna"
B - klasy  I - III - "Oryginalny koszyk wielkanocny z tradycyjnym wyposażeniem"
C - klasy  IV -VI - "Najpiękniejsza pisanka wielkanocna"
D - klasy  IV - VI - "Oryginalny koszyk wielkanocny z tradycyjnym wyposażeniem"

4. Każda placówka może przysłać po 5 prace w każdej kategorii.
5. Praca musi mieć formę przestrzenną, nie większa niż A4. Może być wykonana dowolną techniką.
6. Praca musi być opatrzona danymi autora (imię, nazwisko, wiek, kategoria, nazwa szkoły i adres placówki przy każdej pracy, tak by opisy nie mogły się wymieszać, zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych  na stronie szkoły i w Internecie).
7. Prace należy składać do dnia 25.03.2014r. w sekretariacie naszej szkoły.
8. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejęciem praw autorskich przez organizatora i bezterminowym ich wykorzystaniem.
9. Dla zwycięzców przewidywane są nagrody w czterech kategoriach: 

A - klasy I - III - "Najpiękniejsza pisanka wielkanocna"
B - klasy I - III - "Oryginalny koszyk wielkanocny z wyposażeniem"
C - klasy IV -VI  - "Najpiękniejsza pisanka wielkanocna"
D - klasy IV - VI - "Oryginalny koszyk wielkanocny z wyposażeniem"

Nagrody i dyplomy zostaną przekazane uczestnikom na uroczystym spotkaniu w dniu 02.04.2014r.

10. Lista uczestników zostanie opublikowana również na stronie internetowej szkoły i w lokalnej prasie.

Konkurs zorganizowany został pod patronatem Burmistrza Lubawki.