Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka

 

 

 

Program Regionalny Dolny Śląsk Unia Europejska

 

 

Gmina Lubawka realizuje projekt "Rewitalizacja budynków w centrum miasta Lubawka". Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Priorytetu 9 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), działanie 9.2" Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców. 

 

Wartość projektu to 960.741,76 zł. 

W tej kwocie 648.346,70 zł to dotacja unijna.

Projekt zakłada remont 16 budynków w centrum Lubawki.


 

 

I etap objął swym zasięgiem remont kamienic przy ul. Wodnej nr 7, 13, 15, 17 -

ETAP ZAKOŃCZONY

Przeprowadzone prace:

Wodna 7 - 74.223,72 zł

- renowacja drzwi,

- wykonanie tynków renowacyjnych i zwykłych,

- malowanie elewacji,

- wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej,

- wymiana pokrycia dachu

Wodna 13 - 39.041,97 zł

- sznurowanie spękanych ścian,

- wykonanie i montaż drzwi wejściowych,

- wykonanie tynków renowacyjnych i zwykłych,

- malowanie elewacji.

Wodna 15 - 43.565,55

- odbicie głuchych i zawilgoconych tynków,

- sznurowanie pęknięć,

- wymiana pokrycia dachu,

- wymiana drzwi wejściowych,

- czyszczenie hydrofobizacja piaskowca,

- wykonanie tynków renowacyjnych

- malowanie elewacji.

Wodna 17 - 20.309,03

- naprawa dachu papowego,

- renowacja drzwi wejściowych,

- docieplenie ganku i przybudówki,

- czyszczenie i hydrogobizacja piaskowca,

- wykonanie tynków zwykłych,

- malowanie elewacji.

 

 

II etap  objął swym zasięgiem remont kamienic przy ul. Piastowskiej 9, Kościuszki 9b, Jana Pawła 4, 6 i 7 - ETAP ZAKOŃCZONY

Przeprowadzone prace:

Piastowska 9 - 73.973,85 zł

- wzmocnienie konstrukcji dachu,

- wymiana pokrycia dachu,

- sznurowanie pęknięć,

- renowacja drzwi wejściowych,

- wymiana drzwi w tylnej elewacji,

- czyszczenie i hydrofobizacja piaskowca,

- wykonanie tynków zwykłych,

- malowanie elewacji

Plac Jana Pawła II 4 - 53.731,86 zł

- wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej,

- uzupełnienie ubytków w ścianach,

- wykonanie tynków renowacyjnych i zwykłych, zdobienie elewacji,

- malowanie elewacji.

Plac Jana Pawła II 6 - 81.064,44 zł

- wzmocnienie konstrukcji dachu,

- wymiana pokrycia dachu,

- odbicie głuchych i zawilgoconych tynków,

- sznurowanie pęknięć,

- wymiana drzwi drewnianych,

- czyszczenie i hydrofobizacja piaskowca,

- wykonanie tynków renowacyjnych i zwykłych,

- malowanie elewacji.

Plac Jana Pawła II 7 - 27.328,05 zł

- odbicie odspojonych i uszkodzonych tynków,

- sznurowanie pęknięć,

- czyszczenie, hydrofobizacja i impregnacja elementów kamiennych,

- wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej,

- wykonanie tynków zwykłych,

- malowanie elewacji.

Kościuszki 9b - 23.147,90 zł

- odbicie odspojonych i uszkodzonych tynków,

- sznurowanie pęknięć,

- wykonanie i montaż drzwi wejściowych,

- wykonanie tynków zwykłych,

- malowanie elewacji.

 

III etap obejmuje swym zasięgiem remont kamienic przy ul. Bocznej 1, 3, 12 -

ETAP W TRAKCIE REALIZACJI

 

IV etap obejmuje swym zasięgiem remont kamienic przy ul. Ciasnej 9, 15, 16 -

ETAP W TRAKCIE REALIZACJI

 

 

Zapraszamy do galerii. 

 

 

 


Pliki do pobrania