Dni Bezpiecznego Internetu - finał

W piątek 9 marca 2018r. nastąpił finał Dni Bezpiecznego Internetu w naszej szkole. Przy wejściu do szkoły uczennice rozdawały karteczki promujące akcję. Na pierwszych trzech lekcjach odbyły się prelekcje dla uczniów prowadzone przez p. Grzelewską, podczas których uczniowie klasy V b zaprezentowali wiersze poświęcone bezpieczeństwu w Internecie. Następnie odbyła się projekcja filmików związanych z bezpieczeństwem w Sieci. Przypominamy, że w tym roku DBI obchodzone były pod hasłem ,,Tworzymy kulturę szacunku w sieci". Z tej okazji korytarze  szkolne zostały ozdobione plakatami wykonanymi przez uczniów klas IV - VI. Natomiast w dniu zebrań z rodzicami, każdy przy wejściu otrzymał ulotkę dot. ,,10 zasad bezpieczeństwa dzieci w Internecie".