Mali wolontariusze na cmentarzu

Nie tylko uczniowie klas IV - VI, ale również uczniowie z klas 1-3 ze Szkolnego Koła Wolontariatu dnia sprzątali cmentarz w Lubawce. Uczniowie wyposażeni w odpowiednie narzędzia pracy z zapałem i pozytywną energią wykonywali prace porządkowe czcząc należytą pamieć i szacunek dla zmarłych. Z pomocą nadeszły również obecne na akcji mamy.

Koordynatorzy akcji pani Magdalena Legutko-Bizoń i pani Elżbieta Jojczyk dziękują wszystkim za przybycie, pomoc i zaangażowanie.