Podziękowania dla wolontariuszy

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu Pani Ewa Telega oraz Pani Krystyna Danilecka składają serdeczne podziękowania w imieniu swoim i Dyrekcji Szkoły wszystkim Wolontariuszom naszej placówki za zaangażowanie na rzecz potrzebujących i aktywny udział we wszystkich akcjach charytatywnych. Szczególne słowa podziękowania kierują do pięciu najbardziej zasłużonych wolontariuszy: Dominiki Czerwińskiej, Sary Czerepak, Luizy Brodowskiej, Igora Martyńskiego i Szymona Sopaty, którzy zostali wyróżnieni za tegoroczną pracę w Szkolnym Kole Wolontariatu i otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe książki. Dziękujemy. "Warto pomagać, bo dobro powraca"