logo_urzad miasta

20
sierpnia
2019

Konsultacje projektu "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok"

Szanowni Państwo, Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczął konsultacje projektu "Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok". W związku z tym zapraszamy organizacje pozarządowe do aktywnego włączenia się w proces konsultacji.
logo_urzad miasta

08
sierpnia
2019

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE SUSZY

Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem nr 391 z dnia 06 sierpnia 2019 roku powołał komisję gminną do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy Lubawka w 2019 roku.
logo_urzad miasta

08
sierpnia
2019

Gmina Lubawka wypłaciła mieszkańcom środki w ramach dofinansowania drugiego etapu wymiany nieekologicznych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.

5 sierpnia niezwłocznie po otrzymaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wypłacono mieszkańcom środki dofinansowania przyznane w ramach umowy pożyczki nr 076/P/OA/JG/2019 na realizację projektu likwidacji w budynkach i lokalach mieszkalnych kotłów stałopalnych starej generacji.

Przeglądaj aktualności