Mali Geniusze - matematyka metodą eksperymentu

Zajęcia matematyka metodą eksperymentu prowadzone są w ramach projektu: ,,Mali geniusze - rozwój uczniów w Gminie Lubawka". Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań i zdolności matematycznych uczniów na I etapie edukacyjnym. W czasie zajęć uczniowie podejmują różnorodne działania matematyczne. Korzystają z różnych źródeł informacji, bardzo często wykorzystują w pracy technologię informacyjną. Wykonują doświadczenia i eksperymenty matematyczne korzystając z różnych narzędzi pomiarowych. Rozwiązują problemy i poszukują różnych sposobów ich rozwiązania Na zajęciach chętnie korzystają z gier, zagadek i łamigłówek matematycznych. Wszyscy uczniowie aktywnie i z angażowaniem uczestniczą w zajęciach. Organizatorką zajęć jest pani Wiesława Jarzmik.