Wycieczka do rezerwatu

W sobotę 21.10.2017 grupa uczniów z klasy 7, która uczęszcza do kółka turystycznego brała udział w wycieczce górskiej do rezerwatu Kruczy Kamień. Po drodze podziwialiśmy uroki złotej polskiej jesieni i zbieraliśmy grzyby. Opiekunem kółka jest pani Ewa Bienias.