Nauczyciele w oczach dziecka

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w klasach I-III został zorganizowany międzyklasowy konkurs plastyczny "Nauczyciele w oczach uczniów".  Wychowawcy wyznaczyli uczniów, którzy reprezentowali  daną klasę. Mali artyści mieli za zadanie podczas jednej godziny lekcyjnej wykonać portret swojego wychowawcy. Uczniowie wyrazili swoje pomysły w bardzo ciekawy sposób stosując różnorodne techniki.  Przedstawiciele poszczególnych klas starali się uchwycić cechy charakterystyczne danego nauczyciela.  Efekty prac dostarczyły uczniom jak i nauczycielom wiele radości. Portrety wykonane z ogromnym zaangażowaniem można oglądać na piętrze edukacji wczesnoszkolnej. W dniu 13.10.2017 r. nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów. Wszystkie prace zostały docenione. Każda z klas otrzymała pamiątkowy dyplom. I miejsce zajęły klasy: I b i III d. Tego dnia zostały również wręczone dyplomy i nagrody konkursu plastycznego "Portret jesieni". Oba konkursy jak wystawy prac  przygotowała pani Magdalena Winter i Monika Fedoruk.