Martynka z Orłem

Martynka Kucharska uczennica klasy IV a naszej szkoły otrzymała dziś (22.06.2017 r) Złotego Orła ? Nagrodę Burmistrza za Wybitne Osiągnięcia w Nauce. W  tym roku szkolnym miała średnią ocen 5,91 i zachowanie wzorowe. Uroczystość odbyła się w domu kultury podczas sesji Rady Miasta.