Bezpieczne Wakacje

To już kolejny rok kiedy nasza szkoła przystępuje do ogólnopolskiej akcji ,,Bezpieczne Wakacje". Akcja adresowana jest do szkół oraz dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat. Celem akcji jest podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie spędzania wolnego czasu, uświadomienie zagrożeń związanych z podróżą, wypoczynkiem.

Akcja rokrocznie prowadzona jest we współpracy ze szkołami, wydziałami oświaty gmin, kuratoriami, w oparciu o materiały opracowane przez ekspertów.


Równolegle od 18 czerwca (prace można przygotować wcześniej) w ramach akcji prowadzony będzie - jak dotąd największy - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży:

- "Moje Bezpieczne Wakacje 2017" - (Nie)znane atrakcje mojego regionu - pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej - Szczegóły wkrótce na stronie: BezpieczneWakacje.pl (zakładka Konkurs). 

W tym roku konkurs to także unikalna szansa na popularyzację regionalnych atrakcji turystycznych na ogólnopolską skalę!