Stołówka szkolna

Informuję, że stołówka szkolna w ZS-P w Lubawce w roku szkolnym 2022/2023 będzie czynna od 12.09.2022r.. Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko na obiady szkolne powinni złożyć kartę zgłoszenia dziecka w sekretariacie szkoły pok.2 najpóźniej do 02.09.2022r. W związku z wprowadzeniem na stołówce szkolnej systemu iopłaty, przy zapisie dziecka należy uiścić opłatę w wysokości 15 zł za kartę do czytnika. Każde dziecko, które będzie korzystało ze stołówki szkolnej MUSI posiadać kartę, którą będzie odbijało przed każdym obiadem (karta ważna przez wszystkie lata uczęszczania dziecka szkoły). Pozwoli to Państwu na bieżąco kontrolować ilość obiadów zjedzonych przez Państwa dziecko w danym miesiącu, gdyż otrzymają Państwo przy odbiorze karty indywidualne konto rodzica w programie iopłaty.
Druki zgłoszenia dostępne w sekretariacie lub w plikach do pobrania.

Pozdrawiam
Agnieszka Żmudzińska