Gwiazdka z Orange

Uczniowie klasy 1 B i 2 C biorą udział w akcji GWIAZDKA Z ORANGE.  W ramach akcji zostało zakupione drzewko bożonarodzeniowe i światełka.

Zaprosiliśmy również pozostałe dzieci edukacji wczesnoszkolnej do udziału w konkursie plastycznym pt."Bombka bożonarodzeniowa".

Cele konkursu: rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości estetycznej,  rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, kształtowanie aktywnej postawy wobec tradycji kulturowej związanej z obrzędami bożonarodzeniowymi.

Forma pracy: indywidualna,  przestrzenna, uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,  technika prac dowolna.

Prace należy dostarczać do sali 104 (p. M. Fedoruk) do 17.12.2021 r.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie :)

M. Fedoruk,  M. Winter,  A. Król