Wyniki Szkolnych Konkursów Profilaktycznych

Komisja konkursowa w składzie pedagodzy szkolni, podsumowała szkolne konkursy profilaktyczne zorganizowane w ramach obchodów 1 grudnia ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z AIDS.

Uczniowie klas VII - konkurs na HASŁO PROMUJĄCE ZDROWY STYL ŻYCIA. Hasło należało przedstawić w formie graficznej w programie Paint/lub innym edytorze graficznym, wymiary dowolne.
W konkursie wyróżnienie I stopnia otrzymał Bartosz Kowalski kl. VIIc

Uczniowie klas VIII - konkurs literacki. Zadaniem uczestników było napisanie opowiadania na temat: ODNALEŹĆ W SOBIE AKCEPTACJĘ.
W konkursie wyróżnienie I stopnia exaequo otrzymali Nikola Garnkowska kl. VIIIa i Filip Wójcik kl. VIIIa

Uczniom wyróżnionym w konkursach profilaktycznych gratulujemy. Wychowawcom klasy VIIc i klasy VIIIa dziękujemy i również gratulujemy. 

pedagodzy szkolni