Wielki sukces we współzawodnictwie sportowym

Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk prowadzi współzawodnictwo sportowe szkół naszego województwa. Szkoły zdobywają przez cały rok szkolny punkty za zdobyte miejsca w szkolnych zawodach sportowych ujętych w kalendarzu. Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/2020 w kategorii Igrzysk Dzieci (klasy I - VI SP) zajęła bardzo wysokie 9 miejsce. Sklasyfikowanych zostało 487 szkół, a zwyciężyła SP 11 Jelenia Góra. W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej (klasy VII - VIII SP) nasza szkoła zajęła 22 miejsce na 474 sklasyfikowane szkoły. 

Gratulujemy :)

Pliki do pobrania