Zdalne nauczanie

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Informuję, że po przerwie wielkanocnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, od jutra do 26 kwietnia br. będą kontynuowane zajęcia dydaktyczne w systemie pracy zdalnej. Szkoła realizuje również zdalnie pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W sytuacjach pilnych, wymagających kontaktu osobistego, np. w celu uzyskania zaświadczenia czy innego dokumentu, należy najpierw skontaktować się mailowo lub telefonicznie i po uzgodnieniu terminu skontaktować się osobiście w celu jego odbioru. Harmonogram dyżurów PPP oraz lista kontaktów do pracowników ZS-P w Lubawce w załączeniu.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce

/-/ Arkadiusz Rzepka