REKRUTACJA DO KLASY I NA ROK SZKOLNY 2020 - 2021

Drodzy Rodzice!

Dyrektor ZS - P w Lubawce informuje, że dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Sybiru w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce na rok szkolny 2020/2021 należy pobrać z pliku poniżej oraz wypełnione przesłać skanem lub zdjęciem na adres: zsp.lubawka@lubawka.eu .

Zgłoszenia dziecka można dokonać również telefonicznie pod nr 757411762, w godz. od 8:00 do 12:00.

Oryginały dokumentów prosimy dostarczyć po wznowieniu pracy szkoły.