Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019

Dziś odbyła się uroczystość Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019. Rozpoczęła się prezentacją multimedialną przygotowaną przez  p. Jerzego Rubacha, prezesa kamiennogórskiego oddziału PTSM przedstawiającą przebieg tegorocznych wycieczek turystyczno-krajoznawczych.

Impreza odbyła się w dwóch częściach. W pierwszej uczestniczyli uczniowie klasy IIa (wychowawca Monika Fedoruk, IIb (wychowawca Magdalena Winter). Natomiast w drugiej 5a (wychowawca Ewa Bienias), 6a (wychowawca Klaudia Kurzawa) oraz uczniowie klasy 7 z Chełmska Śląskiego (wychowawca Zofia Duszyńska).

W uroczystości wziął udział Dyrektor naszej szkoły Arkadiusz Rzepka, który podziękował wszystkim uczestnikom wydarzenia oraz Wicedyrektor Agnieszka Kasprzyk-Żmudzińska. Podsumowanie stało się okazją do wręczenie podziękowań i nagród. Po części oficjalnej przystąpiliśmy do wspólnego poczęstunku przygotowanego przez rodziców, którym dziękujemy za wsparcie.

fot. Relacje Regionalne i ZS-P w Lubawce