Profilaktyczne Spotkania z Policją

Od 20 listopada w naszej szkole, na zaproszenie pedagogów szkolnych, Pani Dzielnicowa Iwona Grębla z Komisariatu Policji w Lubawce, przeprowadza dla uczniów cykl spotkań profilaktycznych. Omawiana jest tematyka: Bezpieczne i odpowiedzialne zachowania w szkole i poza terenem szkoły. Odpowiedzialność małoletnich wobec prawa. Szkodliwość używania substancji psychoaktywnych przez małoletnie osoby. Bezpieczny Internet.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej w ubiegłym tygodniu, również wzięli udział w spotkaniu z Policją. Pani Dzielnicowa przypomniała o bezpiecznej drodze do szkoły oraz bezpiecznych zachowaniach w szkole i poza terenem szkoły. W dniu dzisiejszym, poniedziałek 25.11.2019 r., w spotkaniu uczestniczyły starsze klasy. Kolejne spotkania Policji z uczniami zaplanowano na wtorek 26.11.2019 r. oraz na grudzień 2019 r.

Uczniowie i pedagodzy szkolni dziękują Pani Dzielnicowej za spotkania i poświęcony czas oraz za wspieranie zadań szkoły.