Konkurs plastyczny ,,Portret Jesieni"


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

,,PORTRET JESIENI"

Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym, doskonalenie sprawności manualnych, kształtowanie poczucia estetyki, uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, dostrzegania typowych barw jesieni.

Warunki i zasady uczestnictwa: konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III, złożenie pracy w wyznaczonym terminie, forma pracy dowolna: format A3 lub A4 (rysunek, malarstwo, wydzieranka, collage, forma przestrzenna, inne).

Wykonane prace proszę podpisać umieszczając karteczkę z danymi (imię, nazwisko i klasa).Prace konkursowe należy składać do 26 września 2019 r. do organizatora konkursu p. Moniki Fedoruk i p. Magdaleny Winter (sala 104, 105)