Spotkania profilaktyczne z Policją

W tym tygodniu w naszej szkole, na zaproszenie pedagogów, Pani Dzielnicowa Iwona Grębla z Komisariatu Policji w Lubawce,  przeprowadziła dla uczniów kilka spotkań profilaktycznych. Tematyką spotkań były: Bezpieczne i odpowiedzialne zachowania w szkole i w czasie wakacji. Odpowiedzialność małoletnich wobec prawa. Szkodliwość i zakaz używania substancji psychoaktywnych przez małoletnie osoby. Agresja - cyberagresja. Przemoc - cyberprzemoc.

Uczniowie i pedagodzy szkolni dziękują Pani Dzielnicowej za spotkania i poświęcony czas.