Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

W związku z tym, że w tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu wypadał 5 lutego, a wtedy u nas były ferie, to w naszej szkole był obchodzony 13 lutego. Z tej okazji na korytarzach szkolnych zostały wystawione plakaty, z których uczniowie mogli wyczytać następujące informacje:

  1. Jak postępować w cyberprzemocy

  2. Jak pomóc ofiarom cyberprzemocy

  3. Jak radzić sobie z cyberprzemocą

  4. Jak chronić swoją prywatność w Internecie.

Przez cały tydzień w naszej szkole podczas lekcji informatyki i zajęć komputerowych oraz na lekcjach wychowawczych przeprowadzane były tematy poświęcone CYBERPRZEMOCY.

 DBI zorganizowany przez p. Elizę Grzelewską, p. Łukasza Winczę i p. Krzysztofa Jawora.