Mali Geniusze - zajęcia rozwijające z przyrody

W ramach projektu ,,Mali geniusze" w edukacji wczesnoszkolnej między innymi odbywają się zajęcia rozwijające z przyrody prowadzone przez p. M. Fedoruk. Program przeznaczony do w/w zajęcia  jest adresowany do uczniów interesujących się zjawiskami przyrodniczymi, światem roślin i zwierząt. Został stworzony z myślą o indywidualnych potrzebach dziecka. Zajęcia są planowane z myślą o pracy z uczniem przejawiającym chęć wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności. Podstawą pracy na zajęciach jest aktywny udział uczniów. W ramach projektu zakupiono sprzęt i materiały dydaktyczne, które w pełni umożliwiają realizację zaplanowanych zajęć.