Bezpieczne Wakacje - klasy starsze

Dziś (22.01.2019 r) ponownie na zaproszenie pedagogów szkolnych gościliśmy w naszej szkole panią dzielnicową Iwonę z Komisariatu Policji w Lubawce. Tym razem spotkanie było dla uczniów klas VI  - VIII i III gimnazjum. Tematem dzisiejszego spotkania były: bezpieczne i odpowiedzialne zachowania w szkole i w czasie ferii; odpowiedzialność małoletnich wobec prawa; zakaz i szkodliwość używania substancji psychoaktywnych przez małoletnie osoby; przemoc-cyberprzemoc; agresja - cyberagresja. Bardzo dziękujemy pani Iwonie za poświęcony nam czas.