Akcja - groby

Są na lubawskim cmentarzu groby, o których dawno już zapomniano. Nikt ich nie odwiedza, nie posprząta, nie zapali znicza. Wolontariusze z klas siódmych i ósmych, z wraz z opiekunem - Krystyną Danilecką, jak co roku, pospieszyli z pomocą. Akcja ta dawno już wpisana została na stałe w coroczny plan działań Szkolnego Koła Wolontariatu. Uczniowie wysprzątali groby, chociaż niektóre z nich wymagały ogromnego nakładu pracy. W kolejnych dniach na mogiłach tych położono stroiki, zapalono znicze. Być może już ostatni raz w dniu Święta Zmarłych groby te będą ładnie, odświętnie wyglądały (większość przeznaczona jest do likwidacji), ale i tak warto było. Przy okazji apelujemy do tych mieszkańców, którzy wzorowo opiekują się grobami swoich bliskich. Szanowni Mieszkańcy ? zaopiekujcie się choćby jednym opuszczonym grobem obok. Wyrwijcie trawę, zapalcie znicz. To tak niewiele, a jednocześnie bardzo dużo. Pamiętajmy ? dobro zawsze powraca.