Dzień Poezji i Prozy Kresowej

Dnia 9 października 2018 roku odbyło się "Gminne czytanie poezji i prozy kresowej".

W każdej szkole na terenie gminy nauczyciele na lekcjach czytali fragmenty poezji i prozy twórców związanych z Kresami.

W ZSP w Lubawce wspólne czytanie przygotowały panie: Cecylia Błońska z klasą 8 c i Elżbieta Jojczyk z klasą 2 a.

Na początku fragmenty książki Marii Konopnickiej pt. "O krasnoludkach i sierotce Marysi" przeczytali: pani Dyrektor Ewa Telega,  pan Dyrektor Arkadiusz Rzepka i uczennice klasy 8 c.

Następnie uczniowie klasy 2 a recytowali "Katechizm polskiego dziecka" W. Bełzy i czytali fragmenty książki "Przygody Koziołka Matołka". Na koniec uczniowie odczytali "Rotę".

W ZSP w Lubawce udział w "Gminnym czytaniu poezji i prozy kresowej" wzięły wszystkie klasy.