Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Edukacja wczesnoszkolna  włączyła się do akcji pod hasłem:

,,29 września - Ogólnopolskim Dniem Głośnego czytania".

Sieć sklepów Biedronka, świadoma wagi tego tematu, aktywnie wspiera inicjatywy na rzecz czytelnictwa wśród najmłodszych i ich rodziców. Dzisiaj 01.10.2018 r. uczniowie w klasach czytali książkę ,,Co się stanie na leśnej polanie, czyli wesołe przygody Gangu Słodziaków". Ponadto uczniowie wraz z rodzicami codziennie, przez 21 dni mają za zadanie wspólnie czytać co najmniej 10 minut. Wychowawcy nagradzają uczniów naklejką z wybranym Słodziakiem, którą wklejają do wcześniej rozdanych albumów. 

Szkolnymi koordynatorkami programu są panie: Monika Fedoruk i Magdalena Winter.