Orły rok szkolny 2012/2013 - nauka

Weronika Kociołek jest uczennicą klasy VI naszej szkoły. W roku szkolnym 2012/2013 otrzymała Brązowego Orła za wybitne wyniki w nauce. Średnia ocen: 5,64; zachowanie wzorowe. Wynik ze sprawdzianu klas VI ? 37 punktów. W czasie nauki w Szkole Podstawowej uczennica wielokrotnie brała udział w konkursach: II etap IX Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ?Z poprawną polszczyzną na co dzień?,  I etap V Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ?Z ortografią na co dzień? ; Laureatka Powiatowego Konkursu Oratorskiego na najciekawsze przemówienie;  Ogólnopolski Konkurs  matematyczny ?Pingwin"; Powiatowy Konkurs Literacki dla Szkół Podstawowych ?Tak mogło być?.