Przyjazny Świat

Dnia 18 maja 2017 roku Szkolne Koło Wolontariatu przekazało na rzecz Fundacji "Przyjazny Świat" makulaturę, z dochodu której zostaną dofinansowane rodzinne domy dziecka, wytypowane przez w/w fundację. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły tej akcji, dzięki czemu udało się zgromadzić makulaturę o wadze ponad 2 ton. Uczniowie ponadto biorą udział w losowaniu MP3, zgodnie z regulaminem, według którego udział w ich losowaniu może wziąć uczestnik akcji, który dostarczy do szkoły makulaturę o wadze minimum 50 kg. Jest to akcja ogólnopolska i w losowaniu gadżetów biorą uczniowie z całej Polski. "50 MP3 dla całej Polski". Życzymy powodzenia naszym wolontariuszom i dziękujemy za aktywny udział w tym przedsięwzięciu.