OPŁATY ZA OBIADY

OPŁATA ZA OBIADY

W PAŹDZIERNIKU:

 

UCZNIOWIE:

3zł x 23 dni = 69zł

 

NAUCZYCIELE:

5zł x 23 dni = 115zł

 

PŁATNE PRZELEWEM
NA KONTO ZSP W LUBAWCE NR:
95 1600 1462 1836 6359 0000 0003

TYTUŁEM: imię i nazwisko dziecka, klasa

 

LUB GOTÓWKĄ

W SEKRETARIACIE, POK. 115

 

DO 15-TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA