OPŁATY ZA OBIADY

Termin płatności za obiady do 15-ego każdego miesiąca