Polecamy - Kurs I Stopnia - MAKATON

Kamienna Góra, 24..03.2015 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji ? Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kamiennej Górze serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli, rodziców
na kurs I stopnia:

,,MAKATON ? komunikacja alternatywna dla dzieci niemówiących?

Terminy:19 czerwca 2015 r. godz. 15;30 ? 19;30,
         20 czerwca 2015 r., godz. 9 ? 16

 

Kwota szkolenia I stopnia obejmuje: ( kompetencje praktyczne w posługiwaniu się ok. 200 gestami i 200 symbolami graficznymi Makatonu ):

- 1 zeszyt szkoleniowy,

- 1 podręcznik ( kolorowy ) ze wszystkimi poznawanymi podczas szkolenia gestami ( poziomy 1 - 4 ),

- 1 płyta Cd z poznawanymi podczas kursu symbolami graficznymi ( poziomy 1 ? 4 ),

- torba, smycz, długopis,

- Certyfikat.

Miejsce: ZSS ul. M. Fornalskiej 11, Kamienna Góra.

Osoby prowadzące: dr Bogusława Kaczmarek ? autorka polskiej wersji metody,

           mgr Dagmara Czernek ? asystentka ds. szkoleń

www.makaton.pl

Koszt uczestnictwa w warsztatach ? 290 zł ? specjalista, 190 zł ? rodzic dziecka niepełnosprawnego, 200 zł ? oboje rodziców z jednym zestawem.

     

Potwierdzenie udziału w warsztatach poprzez dokonanie wpłaty na konto: 78203000451110000002081000  lub w sekretariacie PCE do 30 kwietnia 2015 roku
z dopiskiem ,,Makaton I Kamienna Góra?.

   

                                                                                   Liczba miejsc ograniczona !                                                                                       

PROGRAM SZKOLENIA PIĄTEK (15.30-19.30)

Sesja praktyczna 1: Wspólne porozumiewanie się

ćwiczenia związane z doświadczaniem trudności w porozumiewaniu się

komunikacja i jej naturalne elementy

Wykład 1: Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji (AAC)

podstawowe informacje o AAC:

czym jest AAC?

podział systemów oraz znaków AAC

stowarzyszenia i grupy działające na rzecz propagowania metod AAC

Wykład 2: Program Językowy Makaton - podstawowe informacje

historia i terminologia

Słownictwo Podstawowe i Słownictwo Dodatkowe

podział znaków Makatonu (z. graficzne i z. manualne)

adresaci programu Makaton

poziomy stosowania znaków

Sesja praktyczna 2: Nauka gestów i symboli Makatonu

nauka gestów Makatonu z 1 poziomu Słownictwa Podstawowego (ok. 60 gestów)

nauka symboli graficznych Makatonu z 1 poziomu Słownictwa Podstawowego (ok. 60 symboli)

ćwiczenia utrwalające

Wykład 3: Cel i zalety stosowania znaków Makatonu

podstawowe informacje o zaletach stosowania gestów Makatonu

SOBOTA ( 9.00-16.00 )

Sesja praktyczna 3: Powtórzenie gestów Makatonu z 1. poziomu SP

ćwiczenia powtarzające i utrwalające

Sesja praktyczna 4: Nauka gestów i symboli Makatonu

nauka gestów Makatonu z 2 poziomu SP (ok. 60 gestów)

nauka symboli graficznych Makatonu z 2 poziomu SP (ok. 60 symboli)

ćwiczenia utrwalające

Wykład 4: Wstęp do symboli graficznych Makatonu

podstawowe informacje o symbolach graficznych Makatonu:

charakterystyka symboli Makatonu

adresaci symboli graficznych Makaton

kryteria tworzenia symboli Makatonu

Sesja praktyczna 5: Nauka gestów i symboli Makatonu

nauka gestów Makatonu z 3 poziomu SP (ok. 60 gestów)

nauka symboli graficznych Makatonu z 3 poziomu SP (ok. 60 symboli)

ćwiczenia utrwalające i sprawdzające poznane gesty i symbole Makatonu z p.1,2,3 SP

Sesja praktyczna 6: Nauka gestów i symboli Makatonu

nauka gestów Makatonu z 4 poziomu SP (ok. 60 gestów)

nauka symboli graficznych Makatonu z 4 poziomu SP (ok. 60 symboli)

ćwiczenia utrwalające

Wykład 5: Metodyka pracy znakami Makatonu (cz.1.) (sposoby nauczania)

wielospecjalistyczna diagnoza kompetencji istotnych w procesie porozumiewania się znakami Makatonu ? diagnoza dla rozwoju (tzw. w AAC diagnoza funkcjonalna)

dobór pierwszych znaków (gest lub symbol) w zależności od kompetencji dziecka/dorosłego

dobór pierwszych pojęć do określonych znaków

sposoby nauczania gestów i symboli Makatonu (n. incydentalne i n. specjalne)

Wykład 6: Metodyka pracy znakami Makatonu (cz.2.) (technologia prosta i zaawansowana):

ogólne zasady tworzenia tablic/książek/folderów komunikacyjnych

zasady ułożenia symboli graficznych w pomocach komunikacyjnych (m.in.: u. tematyczne, u. wg. cz. mowy, kod kolorów, klucz Fitzgeralda, etc.)

ogólne zasady wykorzystania symboli graficznych w otoczeniu (m.in.: etykietowanie, plany dnia, etc.)

zastosowanie technologii zaawansowanej w pomocach komunikacyjnych

Sesja praktyczna 7: Powtórzenie gestów

powtórzenie poznanych na szkoleniu gestów Makatonu z poziomu SP (1-4)

podsumowanie i ocena szkolenia

Wręczenie Certyfikatów uczestnikom szkolenia.

 

                                                                                 Serdecznie zapraszamy !