Marsz Trzeciomajowy

Aby uczcić rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja, dnia 26 kwietnia 2018 roku ulicami Lubawki przeszli uczniowie wszystkich klas Zespołu Szkól Publicznych w Lubawce.  Ubrani w barwy biało-czerwone, z flagami, transparentami, balonami i innymi patriotycznymi gadżetami w ręku, dziarsko maszerowali ulicami miasta, śpiewając jedną po drugiej pieśni patriotyczne. W kilku miejscach zatrzymywali się wszyscy, by wysłuchać, jak szlachcice i szlachcianki wszem i wobec odczytywali kilka najważniejszych fragmentów Konstytucji, a król oficjalnie przysięgał swojemu ludowi, że do końca swych dni strzegł jej będzie.

Nie zabrakło również Roty i wierszy patriotycznych.

Do Marszu przygotowywali dzieci nauczyciele i wychowawcy klas, muzyką i nagłośnieniem zajął się Ksiądz Andrzej Tarnowski, a całość koordynowana była przez Krystynę Danilecką.