Szkolny Pegazik

 

Dnia 10 stycznia odbyły się u nas szkolne eliminacje Konkursu Recytatorskiego PEGAZIK.  Do rywalizacji przystąpiło 30 uczestników z klas IV - VI. Każdy z nich miał za zadanie zaprezentować przed komisją wiersz lub fragment prozy wybranego autora. Wszyscy uczestnicy poważnie i rzetelnie podeszli do zadania. Pięknie recytowali, wykazali się świetną dykcją oraz interpretacją wybranych przez siebie utworów.  Jury w składzie: Krystyna Danilecka, Ewa Telega i Edyta Kogut oceniało następujące elementy: dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe, dykcję, interpretację oraz ogólne wrażenie recytatora. Po podliczeniu punktacji wyłoniono następujących zwycięzców:

W kategorii klas IV:

I miejsce - Milena Blicharz kl. IVc

II miejsce - Hubert Cofor  kl. IVc

III miejsce ekzekwo - Nikola Matusik - kl. IV a oraz Kornelia Kmiecik - kl. IVb

W kategorii klas V - VI:

I miejsce: Majka Germata - kl. Via, Dawid Telega - kl. Va

II miejsce - Laura Szlanda-Słowik - kl. Via, Wiktor Cebula - kl. VIb

III miejsce - Martyna Bugaj - kl. Via, Monika Dmochowska - kl. VIb

Wyróżnienie - Marcel Olszewski - kl. Va

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach konkursu.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują oceny celujące z języka polskiego.