80 Rocznica Pierwszej Masowej Wywózki Polaków na Sybir

7 lutego 2020 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 80 Rocznicy Pierwszej Masowej Deportacji Polaków na Sybir. W tym dniu pani Cecylia Błońska z klasami VI - VIII przygotowała uroczysty apel, a pani Elżbieta Jojczyk wraz z klasą 3 A przygotowała przedstawienie teatralne pt."O krasnoludkach i sierotce Marysi".

Po oficjalnej części dzieci uczestniczące w Finale Konkursu Kolędniczego odebrały nagrodę z rąk pana dyrektora oraz księdza proboszcza. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście.