Profilaktyczny piątek

Bez wątpienia dzisiejszy (07.12.2018 r) piątek można nazwać profilaktycznym. Od rana uczniowie klas IV - VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum brali udział w przedstawieniu profilaktycznym pt: ,,Retusz". Spektakl poruszał problemy uzależnień. Pokazywał mechanizmy wpływu na człowieka - pokazywał system iluzji i zaprzeczeń oraz fazy uzależnienia. Komentarz po spektaklu był jego dopełnieniem i wytłumaczeniem pewnych niejasności.

Dziś również rozpocząlsię cykl warsztatów terapii uzależnień, w którym wzięła udział klasa VI a. Pozostałe klasy będą również objęte warsztatami.

Wielkie podziękowania należą się pani Adzie Poradzie z Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za sfinansowanie przedstawienia profilaktycznego i warsztatów profilaktycznych. Organizatorami działań z ramienia szkoły byli pedagodzy szkolni.